21 Views |   452

Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında yer almak için bizi takip edin!

Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında yer almak için bizi takip edin!

ituariteknokent (İTÜ ARI Teknokent) shared for #art.