35 Views |   109

Si Juki dan Mang Awung udah apdet di ciayo.com! Ini si Kak

Si Juki dan Mang Awung udah apdet di ciayo.com! Ini si Kak Mbing kenapa dah mau bundir.
#CiayoComics
#sijukimangawung

jukihoki (si Juki) shared and tagged #funny post.