45 Views |   705

..Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz Recipe

..Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Bakara-216.Ayet

cayhouse (Çay House) shared and selected for #food in Exquisite Category.