26 Views |   302

Ölüm o kadar kat’î ve zahirdir ki; bugünün gecesi ve bu güzün Recipe

Ölüm o kadar kat’î ve zahirdir ki; bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. (Risale-i nur)

cayhouse (Çay House) shared and selected for #food in Exquisite Category.