24 Views |   958

Kabul edip etmeyecek olan da Allah’tır.. İnsanların ümidini kırmayın… Recipe

Kabul edip etmeyecek olan da Allah’tır.. İnsanların ümidini kırmayın…

cayhouse (Çay House) shared and selected for #food in Exquisite Category.